Resim 8

Atatürk ilkeleri önderliğinde, başarı odaklı, bilimsel, takım ruhuyla gelişen, yaşam coşkusu taşıyan, hoşgörü ve adalet değerlerine bağlı genç bireyler yetiştirmeyi ilke sayan bir kurum olarak öğrencilerimizi yalnızca geleneksel eğitim yöntemleriyle değil, zamanın ruhuna uygun hayat becerileriyle de geliştiriyoruz.

 

Dokuz Eylül Koleji Öğrencileri, Öğretmenleri ve Yöneticilerinin Benimsediği Liderlik Prensipleri:

 

‣Öğrenme ve öğretme tutkusuyla yaşarız.
‣Çalışkan ve azimli bir topluluğuz.
‣Ortak vizyona inanmış bir takımız.
‣Çözüm odaklı, zamanında ve hızlı inisiyatif alırız.
‣Açık ve pozitif iletişim kurarız.
‣Birbirimizi tamamlarız.
‣Bireysel ve ortak sorumluluklarımızın bilinciyle yaşarız.
‣Birbirimize saygılıyız.
‣Dirayetli ve kararlı bir tutum izleriz.

resim 9
resim 9
resim 9
resim 9
resim 9
resim 9
resim 9
resim 9
resim 9

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.