Image

 

Çağdaş yaşam becerileri edinen, ana dilini ve İngilizceyi etkin kullanan, akademik yetkinliğe sahip, özgüvenli, lider ruhlu, problem çözme becerisi yüksek, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, sosyal farkındalığı ve estetik algısı yüksek, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Dokuz Eylül’de, öğrencilerimizin öğrenme performanslarını geliştirmeye yönelik zenginleştirilmiş bir akademik program sunulur. Akademik program 
uygulanırken temel alınan hayat becerileri ek programlar, branş dersleri ve kış okulları çalışmaları ile yapılandırılır. Temel dersler sınıf öğretmeni tarafından yürütülürken İngilizce, İngilizce konuşma, ikinci yabancı dil; çocuklar için felsefe, yaratıcı düşünme, okuma ve yazma; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, tasarım atölyesi, satranç; bilişim teknolojileri ve kodlama, lego ve robotik dersleri alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından verilir. Dokuz Eylül Koleji prensiplerine uygun hayat becerileri edinen öğrencilerimiz eğitim ve öğretimin bir üst kademesi olan 
ortaokula kendinden emin ve özgün bireyler olarak uğurlanır.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.